Dịch Vụ

Tổng đài VoIP thương hiệu VCall và Alpha VCall giúp tiết kiệm 50% chi phí thoại hàng tháng

Giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh. Nhận yêu cầu của khách hàng từ Facebook, email, SMS, web chat, cuộc gọi

Từ những dữ liệu thống kê về của khách hàng. Bạn sẽ cần đến Email để gửi thông báo hay lời chúc mừng đến khách hàng

Xác thực tài khoản, nhắc nhở các sự kiện, chăm sóc & chúc mừng sinh nhật… Ứng dụng từ Brand SMS rất linh động

Quy Trình Hợp Tác

Tôi muốn sử dụng dịch vụ của VHT, tôi phải bắt đầu từ đâu, chuẩn bị những gì?

VHT là công ty có dịch vụ về SMS tốt nhất mà Sophie Paris Vietnam đã từng sử dụng. Họ làm việc nhanh chóng, hiệu quả và luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh nhất có thể. VHT thực sự là một công ty vì khách hàng, tôi luôn giới thiệu với các đối tác mỗi khi có dịp.

Thuấn Nguyễn | IT Supervisor

Sophie Paris Vietnam