HR2B - VHT – Mobile Expert

HR2B

Details

Date:

Client:

Category:

Skills used:

Description

HR2B, một trong những công ty nhân sự hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tuyển dụng cao cấp, quản lý tiền lương và tư vấn nhân sự. HR2B bắt đầu phục vụ khách hàng tại Việt Nam từ năm 2003. Chính sự kết hợp giữa dịch vụ khách hàng mang tiêu chuẩn quốc tế và kiến thức địa phương đã giúp công ty trở thành 1 trong 3 công ty tư vấn nguồn nhân lực hàng đầu tại Việt Nam.