Prudential Finance - VHT – Mobile Expert

Prudential Finance

Details

Date:

Client:

Category:

Skills used:

Description

“Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn thấu hiểu” là một câu slogan rất nổi tiếng của công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính –  bảo hiểm tại Việt Nam, công ty Prudential Việt Nam.

Song song với rất nhiều những hoạt động Marketing khác đã được thực hiện, Prudential Finance đã phát triển dự án chăm sóc khách hàng và thông tin chương trình khuyến mãi đến khách hàng mục tiêu với dịch vụ SMS Marketing của VHT.

Prudential sử dụng hệ thống dịch vụ SMS Marketing của VHT nhằm đạt mục tiêu thông báo rộng khắp thông tin chương trình ưu đãi của Prudential với mong muốn đối tượng khách hàng của Prudential sẽ trực tiếp nhận được những thông tin chương trình và qua đó Prudential cũng muốn đo được đổ phản hồi thông tin từ phía khách hàng nhằm phục vụ cho những chương trình khác.

Lê Vân tổng hợp