Samsung - VHT – Mobile Expert

Samsung

Details

Date:

Client:

Category:

Skills used:

Description

VHT hân hạnh trở thành nhà cung cấp của Samsung Vina từ 2008 cho các dịch vụ SMS ứng dụng cho phòng bảo hành sản phẩm và cho các chiến dịch marketing như ToiYeuTiengViet.vn.

Các sản phẩm cần được bảo hành, từ lúc nhập kho, sửa chữa đến khi giao trả máy cho khách đều được thông báo qua kênh SMS một cách hệ thống hóa, giúp tiết kiệm được nhiều chi phí và nhân lực.

Để tìm hiểu thêm về giá trị của SMS đem lại cho Samsung và ngành bán lẻ công nghệ nói chung, hãy xem tại đây : http://bit.ly/VHT-SMSforRETAIL