cuộc cách mạng khách hàng Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged cuoc-cach-mang-khach-hang

Đừng hiểu khách hàng theo kiểu “vơ đũa cả nắm”

Trên trang LinkedIn, Michael Lazerow – người sáng lập Buddy Media, GOLF.com, U-Wire, Lazerow Ventures – nói rằng, chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng lớn chưa từng có trong lĩnh vực kinh doanh.

Cuộc cách mạng khách hàng – người nắm giữ quyền lực – và được cổ vũ từ 4,5 tỉ người đang kết nối vào mạng xã hội để nói với các bạn bè, người thân, đồng nghiệp của họ về công ty của bạn và những điều họ nói có thể tốt hoặc xấu đều có những tác động tương ứng đến vòng tròn kết nối đó. Và điểm bắt đầu của những công ty tham gia cuộc cách mạng này: Tìm hiểu khách hàng.

Read More