Customer Care Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged customer-care

7 + 1 > 8

70% doanh nghiệp “chết” sau năm đầu tiên, 20% kế đến chết trong hai năm tiếp đến, chỉ còn 10% sống sót sau ba năm. Đây là thống kê và là rào cản mà hầu hết doanh nghiệp nào cũng sợ, đối mặt, trải qua hoặc là vấp ngã.

Read More