GEO Trust Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged geo-trust

VHT được chứng thực an toàn & bảo mật từ GEO Trust

Với sản phẩm cốt lõi là Cloud CRM, điều hiển nhiên là toàn bộ dữ liệu của phần mềm này phải được lưu trữ “trên mây” và nhằm giúp khách hàng yên tâm khi trải nghiệm dịch vụ của VHT, chúng tôi đã nhờ sự kiểm định và chứng thực từ bên thứ ba.

Read More

Yên tâm về an toàn & bảo mật khi sử dụng Cloud CRM của VHT

Nhiều người có cái nhìn chưa đúng về Cloud Computing rằng lưu trữ dữ liệu “trên mây” như vậy giống như đem dữ liệu “ra ngoài đường” sẽ dễ dẫn đến mất cắp hơn. Suy nghĩ đó liệu có đúng?

Read More