Google Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged google

Google đẩy mạnh phát triển Big Data

Trong năm tới, các doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều công cụ để phân tích theo thời gian thực và quản lý các luồng dữ liệu lớn.

Nói đến Big Data (dữ liệu lớn) cũng đồng nghĩa với việc nói đến những thách thức lớn cho nhiều doanh nghiệp hiện nay. Nắm bắt được điều này, Google đã có những kế hoạch cụ thể tập trung hơn nữa vào việc giúp các doanh nghiệp bằng những công cụ, dịch vụ cụ thể trong năm 2015.

Read More