Hotline Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged hotline

Alpha VCall: Dùng số di động làm hotline

Một doanh nghiệp có nhiều lựa chọn trong việc dùng một số điện thoại làm hotline đại diện cho công ty mình. Từ 1800, 1900, số điện thoại bàn và nay có thêm một sự lựa chọn là dùng số SIM di động.

Giải pháp tổng đài VCall có thể tích hợp nhiều loại đầu số làm hotline đại diện cho doanh nghiệp và nay VHT giới thiệu thêm một tiện ích mới: Alpha VCall, dùng số di động của nhà mạng Mobifone làm hotline.

Read More

Thiết lập tổng đài bằng số SIM

Có nhiều sự lựa chọn là lấy một số điện thoại để làm hotline cho doanh nghiệp, ví dụ số 1800, số 1900 hay một số điện thoại bàn. Và một lựa chọn mới là dùng số SIM để làm hotline.

Read More