Marketing Automation Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged marketing-automation

10 lý do các nhà tiếp thị ngân hàng cần đến tiếp thị tự động

Tự động hóa tiếp thị giúp bạn quản lý quá trình truyền thông, đảm bảo các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện được đưa vào kênh bán hàng, các thông điệp đến đúng người vào đúng thời điểm và doanh số bán hàng không bị mất.

Read More