RingCentral Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged ringcentral

Skype for Business và RingCentral Office – Lựa chọn nào cho doanh nghiệp của bạn?

Nếu bạn đang xem xét triển khai dịch vụ Voice-over-IP (VoIP), thì có một số điều quan trọng bạn cần phải xem xét. Dịch vụ nào cung cấp mức giá tốt nhất? Dịch vụ nào cung cấp bộ tính năng tiên tiến nhất? Bạn sẽ nhận được dịch vụ khách hàng tốt nhất và nhanh nhất ở đâu? Các dịch vụ VoIP kinh doanh tốt nhất cung cấp cho bạn các giải pháp linh hoạt và mạnh mẽ được thiết kế để nhân bản các khả năng của một hệ thống trao đổi chi nhánh tại chỗ (PBX). Dịch vụ PBX của đám mây cung cấp không chỉ là một tín hiệu quay số mà còn có các tính năng như quản lý thư thoại, tự động viên, định tuyến cuộc gọi và cuộc gọi nhóm, chuyển tiếp cuộc gọi,.. và nhiều hơn nữa, tùy thuộc vào tình huống sử dụng. Họ cũng cung cấp nhiều thứ trên cơ sở PBXes, cụ thể là, khả năng tích hợp với các giải pháp phần mềm kinh doanh phổ biến.

Read More