WebRTC Archives - VHT – Mobile Expert

Posts Taged webrtc

Tài liệu API WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communications) là một web API dùng cho việc liên lạc thời gian thực bằng video, âm thanh cũng như các loại dữ liệu khác. WebRTC có thể giúp chúng ta gọi điện video ngay trong trình duyệt mà không cần đăng kí tài khoản.

Read More