Tài liệu API Brand Name SMS - VHT – Mobile Expert

Tài liệu API Brand Name SMS

Brand Name SMS là dịch vụ cho phép bạn gửi tin nhắn quảng cáo, tin nhắn thương hiệu tới khách hàng. Soạn và gửi tin nhắn ngay trên giao diện của VHT hoặc kết nối API đến hệ thống của bạn. Cá nhân hóa nội dung, cho phép bạn tạo nội dung khác nhau cho từng khách hàng. Bạn có thể gửi tin nhắn tới nhiều nhóm khách hàng cùng lúc. VHT hỗ trợ gửi tin nhắn tới tất cả các nhà mạng tại Việt Nam.

Quản lý khách hàng linh hoạt

Soạn và gửi tin nhắn dễ dàng

Theo dõi trạng thái tin nhắn gửi đi theo thời gian thực

Thống kê số lượng tin nhắn đã gửi, số tin gửi thành công. Tìm kiếm lịch sử gửi tin nhắn.

Dưới đây là API kết nối công cụ gửi tin của VHT đến hệ thống của khách hàng:

Link tham khảo tại đây.

Link kết nối API Alpha SMS: tại đây

 

 

Van Anh