Tài liệu API WebRTC - VHT – Mobile Expert

Tài liệu API WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communications) là một web API dùng cho việc liên lạc thời gian thực bằng video, âm thanh cũng như các loại dữ liệu khác. WebRTC có thể giúp chúng ta gọi điện video ngay trong trình duyệt mà không cần đăng kí tài khoản.

Với các ưu điểm kể trên, ta có thể sử dụng WebRTC trong rất nhiều ứng dụng khác nhau để mang tới một cách kết nối đơn giản tiện lợi. WebRTC có thể tạo ra các webcall, ứng dụng hội nghị trực tuyến, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn trực tuyến, giáo dục, chăm sóc sức khỏe.

Tài liệu kết nối API WebRTC tổng đài Fusion tại đây.

Van Anh