Thiết bị âm thanh hội thảo

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Bộ chia micro ED-1200

0 đánh giá
Liên hệ

Bộ điều khiển hệ thống micro hội nghị AVA SA-880M

0 đánh giá
Liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm hội thảo TOA TS-690 AS

0 đánh giá
Liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm hội thảo TOA TS-780

0 đánh giá
19,200,000

Bộ điều khiển trung tâm JTS CS-1CU

0 đánh giá
Liên hệ

Bộ điều khiển trung tâm Yarmee YC812M

0 đánh giá
Liên hệ

Máy chủ tịch kèm micro cần dài TOA TS-691L

0 đánh giá
4,600,000

Máy chủ tịch TOA TS-781

0 đánh giá
Liên hệ

Máy chủ tọa JTS CS-1CH

0 đánh giá
Liên hệ

Máy đại biểu kèm micro cần dài TOA TS-692L

0 đánh giá
4,600,000

Máy đại biểu TOA TS-782

0 đánh giá
Liên hệ

Micro chủ tịch AVA SA-880C

0 đánh giá
Liên hệ

Micro chủ tịch Yarmee YC812C

0 đánh giá
Liên hệ

Micro đại biểu AVA SA-880D

0 đánh giá
Liên hệ

Micro đại biểu JTS CS-1DU

0 đánh giá
Liên hệ

Micro đại biểu Yarmee YC812D

0 đánh giá
Liên hệ

Thiết bị âm thanh hội thảo chuyên nghiệp với đầy đủ CO,CQ hoá đơn chứng từ,…